Ứng dụng Trình chỉnh sửa & Trình phát Video

Download SPlayer – All Video Player mod apk v1.0.42 for Android

Tên SPlayer – All Video Player
Loại Ứng dụng Trình chỉnh sửa & Trình phát Video
KÍCH THƯỚC 17.9MB
thời gian tải xuống 5143
Nhà xuất bản entertainvideo
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 25/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play SPlayer - All Video Player Google Play

mod menu:

SPlayer – All Video Player

SPlayer – All Video Player Trình bày trò chơi :

SPlayer is a professional video playback that can support video link downloading. It supports all video formats, supports 4K/Ultra HD video files, and is capable of HD playback. SPlayer is exactly what you need.

SPlayer is a free video player that can support mp4, mpk, 3gp, and other formats of video playback, it can also support video links downloading, and all of this is free.

Main functions:

– Ultra HD video player, supports 4K.

– Multiple video format support.

– Multiple subtitle files support.

– Speed control: Can customize playback speed.

– Adjust volume, brightness, and playback progress with simple operation.

– Watch folder videos offline: You can play all the videos on your phone without spending data.

– High-speed download video link: You can multitask to download any video you want to watch, and achieve high speed.

SPlayer is a completely free HD video player, simple and powerful. Any video format is supported. It is an all-around player.

We would love to hear your suggestions. Feel free to contact us anytime: [email protected]

SPlayer – All Video Player Ảnh chụp trò chơi :

SPlayer - All Video Player Ảnh chụp màn hình trò chơi

SPlayer - All Video Player Ảnh chụp màn hình trò chơi

SPlayer - All Video Player Ảnh chụp màn hình trò chơi

SPlayer - All Video Player Ảnh chụp màn hình trò chơi

SPlayer - All Video Player Ảnh chụp màn hình trò chơi

SPlayer – All Video Player (17.9MB)

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *