Hoạt động

Download Samurai.io – Sword Master mod apk v1.0.1 for Android

Tên Samurai.io – Sword Master
Loại Hoạt động
KÍCH THƯỚC 35.7MB
thời gian tải xuống 2385
Nhà xuất bản Kmd Games
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 26/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Samurai.io - Sword Master Google Play

mod menu:

Samurai.io – Sword Master

Samurai.io – Sword Master Trình bày trò chơi :

Are you ready to fight with all the samurai of the world? Sharpen your sword and join the battle… Online 3d multiplayer io games.

Can you become swordmaster? Play against other people online and battle them!

You\’re bored, you want to beat other people and you want to have with action. We made a game that will answer exactly what you want.

Samura.io is a multi-player option, a great game of dozens of clothes and characters. Do not be afraid to do it on the limited map. War, kill and survive.

Download now and start cutting! Good luck!

Samurai.io – Sword Master Ảnh chụp trò chơi :

Samurai.io - Sword Master(Mod APK) screenshot image 1

Samurai.io - Sword Master(Mod APK) screenshot image 2

Samurai.io - Sword Master(Mod APK) screenshot image 3

Samurai.io – Sword Master (35.7MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *