Giáo dục

Download Fichier mod apk v2.53.0 for Android

Tên Fichier
Loại Giáo dục
KÍCH THƯỚC 23.5MB
thời gian tải xuống 1499
Nhà xuất bản Schulverlag plus AG
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 25/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Fichier Google Play

mod menu:

Fichier

Fichier Trình bày trò chơi :

The «fichier» is used for practicing and repeating the vocabulary from French classes in the 3rd to 9th grade. You will find the vocabulary from «Vocabulaire de classe», «Nous parlons français!», «Consignes» and «On bavarde?». You can practice the class vocabulary orally or in writing.

Fichier Ảnh chụp trò chơi :

Fichier Ảnh chụp màn hình trò chơi

Fichier Ảnh chụp màn hình trò chơi

Fichier Ảnh chụp màn hình trò chơi

Fichier Ảnh chụp màn hình trò chơi

Fichier Ảnh chụp màn hình trò chơi

Fichier (23.5MB)

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *