Nuôi dạy con cái

Download 舒爾特 mod apk v22.9.27 for Android

Tên 舒尔特
Loại Nuôi dạy con cái
KÍCH THƯỚC 7.4MB
thời gian tải xuống 3616
Nhà xuất bản 长沙科想科技有限公司
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 09/10/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 舒尔特 Google Play

mod menu:

舒尔特

舒尔特 Trình bày trò chơi :

舒尔特方格是全世界范围内公认简单、有效也是科学的注意力训练方法。在规定时间内按顺序从小到大点击数字,所用时间越短,注意力水平越高。 • 培养注意力集中、分配、控制能力; • 拓展视幅、加快视频; • 提高视觉的稳定性、辨别力、定向搜索能力。 舒尔特方格是全世界范围内公认简单、有效也是科学的注意力训练方法。在规定时间内按顺序从小到大点击数字,所用时间越短,注意力水平越高。 • 培养注意力集中、分配、控制能力; • 拓展视幅、加快视频; • 提高视觉的稳定性、辨别力、定向搜索能力。

舒尔特 Ảnh chụp trò chơi :

舒尔特 Ảnh chụp màn hình trò chơi

舒尔特 Ảnh chụp màn hình trò chơi

舒尔特 Ảnh chụp màn hình trò chơi

舒尔特 Ảnh chụp màn hình trò chơi

舒尔特 (7.4MB)

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *