Bình thường

Download 我的世界鬼滅の咒術 mod apk v0.8 for Android

Tên 我的世界鬼灭の咒术
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 641.5MB
thời gian tải xuống 4912
Nhà xuất bản 海王星工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play

我的世界鬼灭の咒术 Google Play

mod menu:

我的世界鬼灭の咒术 Mod mới

我的世界鬼灭の咒术 Trình bày trò chơi :

探索无限世界,建造包括了从最简单的家园到最宏伟的城堡的一切。在带有无尽资源的创造模式中畅玩,或者在生存模式中深入世界,制造武器和盔甲来抵御危险的生物。
扩展您的游戏:
市场 – 在市场中发现最新的社区作品!获得来自您最喜爱的创建者的独特地图、皮肤和材质包。
斜杠命令 – 调整游戏玩法:您可以送出物品、召唤生物、改变时间,等等。
附加件 – 使用免费的附加件来进一步自定义您的体验!如果您是技术牛人,您可以修改游戏中的数据驱动行为来创建新的资源包。
多人游戏
Realms – 在 Realms——这个我们为您提供的您的专属私服上,您可以随时随地和至多 10 名好友一起进行跨平台游戏。应用内有 30 天的免费试用版。
多人游戏 – 使用一个免费的 Xbox Live 账户,和至多 4 名好友一起在线畅玩。
服务器 – 加入免费的大型多人游戏服务器,与成千上万的其他玩家一起玩!您可以发现由社区运营的巨大世界,在独特的小游戏中争个高下,以及在熙熙攘攘的大厅中结识一些新朋友。

我的世界鬼灭の咒术 Ảnh chụp trò chơi :

我的世界鬼灭の咒术(Mod mới) screenshot image 1

我的世界鬼灭の咒术(Mod mới) screenshot image 2

我的世界鬼灭の咒术(Mod mới) screenshot image 3

我的世界鬼灭の咒术(Mod mới) screenshot image 4

我的世界鬼灭の咒术 (641.5MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *